EU fremlægger ny ambitiøs kemikaliestrategi

14. oktober 2020
EU-Kommissionen har netop fremlagt den længe ventede kemikaliestrategi, der ser ud til at kunne føre til en seriøs opgradering af EU’s kemikalielovgivning, REACH. Lovgivningen har ifølge Rådet for Grøn Omstilling ikke levet op til sit mål om at beskytte mennesker og miljø mod skadelige stoffer, men måske ændrer billedet sig nu.

EU har uden sammenligning den mest ambitiøse kemikalielovgivning i verden. Men ifølge Rådet for Grøn Omstilling er den dårligt implementeret og processerne foregår uendeligt langsomt, hvilket har ført til, at alt for mange problematiske kemikalier er blevet markedsført. Kemikalier, som mennesker og miljø dagligt udsættes for. Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling glæder sig derfor over de nye toner fra Kommissionen; 

I alt for mange år har industrien kunne slippe afsted med overtrædelser af REACH-lovgivningen. En af hjørnestenene i lovteksten er ’no-data no-market’, men alligevel er skadelige kemikalier blevet markedsført uden dokumentation for sikker anvendelse. Det tager let 10-20 år, at få et kemikalie af markedet igen. Absurd lang tid, når man tænker på de konsekvenser det har for mennesker og miljø i mellemtiden. Det er denne problemstilling Kommissionen nu ser ud til at tage livgreb med,” siger hun. 

Hormonforstyrrende stoffer og samvirkende effekter var blandt de områder, hvor Kommissionen udskød konkret lovgivning til senere, da REACH blev vedtaget i 2006. Dette forsøger den netop fremlagte strategi, om end meget sent, at tage hånd om. Hormonforstyrrende stoffer skal ud af forbrugerprodukter og der skal fremover indarbejdes en risikofaktor, som tager højde for de samvirkende effekter. 

Det er en lettelse, at disse områder endelig bliver taget seriøst. Det har allerede haft store konsekvenser, at de hormonforstyrrende stoffer næsten frit har kunnet anvendes i en lang række forbrugerprodukter. Nu må de ikke længere være i forbrugerprodukter, og det ser endda ud til, at det vil gælde for ikke bare enkelte stoffer, men hele kemikaliegrupper. De problematiske flourstoffer får særlig opmærksomhed og vil alle blive forbudt i EU. Et kæmpe skridt mod en meget sundere hverdag,” understreger Lone Mikkelsen. 

Skyerne vokser dog ikke ind i himlen. Mistænkte hormonforstyrrende stoffer bliver ikke nævnt i Kommissionens strategi, ligesom nanomaterialer kun er nævnt forbigående. Og det skrives flere gange, at der skal kunne gives særlig tilladelse til at anvende skadelige kemikalier, hvis der ikke findes egnede alternativer. Det ville se meget bedre ud, hvis Kommissionen skabte incitamenter til at udvikle egnede alternativer,” siger Lone Mikkelsen. 

Polymerer, som udgør byggestenene i plastik, vil fremover blive underlagt registreringskravene i REACH. Men der er ingen målsætninger i strategien om at reducere kemikalieproduktionen. Og ingen forstærkede sanktionsmuligheder for at stille de virksomheder til ansvar, som står bag de mange mangelfulde registreringer. ECHA’s årsrapporter viser, at op mod 70 procent af alle registreringer af kemikalier er mangelfulde. Det omfatter både mindre fejl og forglemmelser, men i mange tilfælde også alvorlige mangler. 

Overordnet set, får vi her langt mere end man kunne have forventet af Kommissionen, men strategien lader sig stadig meget tilbage at ønske, inden vi kan sige, at de produkter der er på markedet er uproblematiske at anvende. Alt i alt viser det dog positive udsigter for den fremtidige indsats på kemikalieområdet. Det er klart det sejeste træk jeg har set, i de 10 år jeg har arbejdet på området” slutter Lone Mikkelsen. 

Lone Mikkelsen

Seniorrådgiver, Kemikalier og cirkulær økonomi (på barsel)

(+45) 3318 1934
lone@rgo.dk