Fælles input til plasthandlingsplanen

23. oktober 2018
Plastikhandleplanen bør indeholde klare rammer for produktionen af plast, så den kan indgå i en cirkulær økonomi og midler til implementering. Et højt ambitionsniveau er nøglen til at gøre Danmark til grønt foregangsland, skriver en række aktører fra industrien og grønne organisationer.

Debatindlæg af Thomas Drustrup, Adm. direktør i Plastindustrien, Claus Ekman, Direktør i Det Økologiske Råd, Maria Reumert Gjerding, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening og Henrik Beha Pedersen, Direktør i Plastic Change. Bragt i Altinget 23.okt, 2018.

De senere år er der kommet mange billeder på, hvordan plast påvirker naturen.

De fleste husker billedet af svanen fra Sortedamssøen i København, der havde bygget rede af plastikposer. Historier som den er opsigtsvækkende og triste.

Den gode nyhed er, at der er meget, vi kan gøre for at blive bedre til at genanvende plast og sikre, at plasten ikke havner i naturen. Plast er nemlig på mange måder et godt materiale, når vi bruger det rigtigt.

Derfor er vi rigtig glade for, at regeringen nu forhåbentligt snart vil præsentere den længe ventede plasthandlingsplan.

Vi håber – både som repræsentanter for industrien og de grønne organisationer – at ambitionsniveauet bliver sat højt, så vi kan gøre Danmark til grønt foregangsland på plastområdet og sætte turbo på plastbranchens grønne omstilling. Bedre plasthåndtering er en vindersag for alle.

Hvad handleplanen bør indeholde
Derfor vil vi også gerne give inputs til, hvad regeringen bør have med.

Først og fremmest skal vi blive langt bedre til at sortere plastaffaldet – både i husholdningerne og i det offentlige rum.

I dag er der forskellige rammer for sorteringen i kommunerne, og det giver meget forskelligartede affaldsfraktioner, som det er svært at skabe værdi ud af.

Derfor håber vi, at plasthandlingsplanen vil sikre, at der bliver skabt fælles nationale rammer for plastsorteringen på tværs af landets 98 kommuner. Det vil gøre det lettere både for virksomheder og borgere.

Cirkulært design skal understøttes
Dernæst skal der skabes klare rammer for produktionen af plast, så den plast, vi bruger i dag, lettere kan indgå i en cirkulær økonomi. Det kræver blandt andet, at industrien bliver bedre til at designe produkter, der kan genbruges eller genanvendes.

Processen er i gang, men bør understøttes politisk. Regeringen har faktisk allerede et solidt grundlag at arbejde videre på, da industri, NGO’er, detailhandel med flere har udviklet en fælles designguide til cirkulær plastemballage.

Der skal afsættes midler til at understøtte implementering af den, så vi sikrer, at cirkulært design vinder indpas i industrien, butikkerne og hos forbrugerne.

Samtidig bør den offentlige sektor skubbe på gennem indkøbsstrategier, der kræver, at plastikprodukter er designet til genanvendelse, lavet af genanvendt plast eller med aftaler om tilbagetagning af produktet.

Endelig er der en række lavthængende frugter, hvor mindre indsatser vil have stor betydning for miljøet.

For eksempel skal havne i dag betale afgift for at komme af med fiskernes plastaffald. Det bør være let at afskaffe den afgift som incitamentet til, at affald fra havet kommer med i land.

Den kommende danske plastikhandlingsplan skal selvfølgelig være i tråd med EU’s plaststrategi, men den må gerne være mere ambitiøs.

Vi ser frem til miljøministerens kommende udspil.

Kontakt

Claus Ekman

Forhenværende direktør (indtil 2022)