Grønne organisationer: Sprøjte-, gødsknings- og pløjeforbud i § 3-områder er en håndsrækning til den trængte natur

6. maj 2020
Sammen med en række andre grønne organisationer tager Rådet for Grøn Omstilling til genmæle over for landbrugets og nogle forskeres  kritik af regeringens forbud mod at sprøjte, gødske og pløje i § 3-beskyttet natur. 

Forslaget har været længe under vejs – det var allerede fremsat af den forrige S-ledede regering, men blev taget af bordet af den borgerlige regering. Forslaget er vigtigt, både fordi det gavner naturen og de mange arter, som er lokaliseret i strandenge og ferske enge, omfattet af §3-beskyttelsen (som beskrevet i DGK-brevet), og fordi engarealerne udgør en væsentlig brik i arbejdet for at reducere tabet af næringsstoffer til vandmiljøet fra dyrkningsarealet. Med andre ord, der er en stor synergieffekt at hente ved gødsknings- og sprøjteforbuddet.

Download brevet, som bl.a. er sendt til Miljøminister Lea Wermelin og Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, længere nede på siden.

For yderligere information:

Leif Bach Jørgensen

Seniorrådgiver, Landbrug

(+45) 3318 1935
leif@rgo.dk

Christian Ege

Seniorkonsulent

(+45) 2858 0698
christian@rgo.dk

Læs brevet her