Klimadagsorden i Danmark og EU får stor betydning for fremtidens bygninger

Interview med Michael H. Nielsen, Underdirektør, DI Dansk Byggeri

Klimadagsorden har stor betydning for byggeriet – både i forhold til nationale og i forhold til europæiske initiativer. Det er blot én af mange pointer fra Michael H. Nielsen, underdirektør i DI Dansk Byggeri, som på baggrund af sin mangeårige erfaring med byggeriet, giver sine perspektiver på bygningers rolle i den grønne omstilling i dette interview. 

”Det er vigtigt, at vi udvikler krav om CO2 pr. m2 byggeri, herunder opgørelsesmetoder og adgang til data, i et tæt samspil mellem det offentlige og erhvervet”.

Michael H. Nielsen, Underdirektør i DI Dansk Byggeri

 Emner i interviewet 

  • Klimadagsorden i EU og Danmark får stor betydning for byggeriet
  • Fremtiden kræver produktspecifikke miljøvaredata
  • Der kan teknisk set stilles CO2-krav til nybyggeri allerede i dag
  • Vigtigt med samarbejder på tværs af byggeriets parter
  • Byggeriet kan være med til at løse centrale samfundsudfordringer
  • Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren
  • Fossilfri byggepladser rummer potentialer
  • Energieffektivisering kan gøre regningen for omstillingen mindre
  • Behov for fokus på energieffektivitetsmål

Kontaktperson: Camilla Damsø Pedersen, e-mail: cd@concito.dk

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere. 

Del på sociale medier