Klimamæssig og social bæredygtighed skal gå hånd i hånd i fremtidens almene boliger

24. november 2021
Interview med Bent Madsen Administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

De almene boliger udgør omkring 20 procent af den danske boligmasse, og huser over en million danskere. Men har de også en rolle i at skabe et mere bæredygtigt samfund?

Bent Madsen, direktør i BL-Danmarks Almene Boliger giver et svar og gør os klogere på de tendenser, der påvirker de almene boliger på vejen mod et klimaneutralt Danmark.

”Det skal ikke kun være med hjertet, at vi er cirkulære og bæredygtige, det skal også være med hjernen. Og vi får aldrig et reelt marked for cirkulært byggeri, hvis ikke vi kan dokumentere kvaliteten i byggematerialerne”

Bent Madsen Administrerende direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Emner i interviewet:

  • Forslag om oprettelse af en ”Klimafond- og Erhvervsfond”
  • Nye grønne løsninger kan testes i de almene boliger
  • Digitaliseringen giver gode muligheder ift. bæredygtighed
  • Boligpakken får sat skub i renoveringerne, som bliver grønnere
  • Renoveringerne er med til at skabe sociale fællesskaber
  • Bystrategiske indsatser
  • Energifællesskaber i den almene sektor
  • Behov for kompetencer også ift. bevaringsværdige bygninger

Kontaktperson: Camilla Damsø Pedersen, e-mail: cd@concito.dk

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.

Læs interviewet her: