National indsats for renere luft

15. oktober 2018
Størstedelen af udendørs luftforurening med fine partikler i Danmark stammer fra forurening udledt udenfor landets grænser. Dette bruges ofte som politisk argument for ikke at reducere forureningen fra danske kilder. Men dette er en stor politisk misforståelse. Der er nemlig store helbredsgevinster ved at reducere luftforureningen fra danske forureningskilder. Både i Danmark og i udlandet.

Debatindlæg bragt i Altinget 15.okt 2018, af Seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen, Det Økologiske Råd

Hvert år dør 3.000-3.500 danskere for tidligt grundet udendørs forurening alene med fine partikler svarende til 6-7 procent af alle danske dødsfald. Dette gør denne type luftforureningen til vores tredjestørste risikofaktor og til det mest helbredsskadelige og absolut dyreste miljøproblem. Af disse dødsfald, der alene relateres til forurening med fine partikler, skyldes ca. 800 dødsfald årligt danske forureningskilder, mens ca. 2.500 dødsfald skyldes forurening udledt udenfor landets grænser.

Alligevel er der gode argumenter for at gøre noget ved de danske forureningskilder. For det første, fordi 800 danske dødsfald årligt – for slet ikke at nævne den tilknyttede sygelighed – er alt for mange i et moderne samfund. For det andet, fordi luftforurening fra danske kilder også forårsager 2.000-2.500 dødsfald i udlandet. For det tredje, fordi udendørs og indendørs forurening med andre stoffer end lige de fine partikler, f.eks. ultrafine partikler og kvælstofdioxid fra lokale kilder, også giver meget store helbredsskader i Danmark, der ligger ud over de 800 årlige dødsfald.

Brændefyring
Forurening med fine partikler fra brændefyring i ovne og kedler er landets mest helbredsskadelige miljøproblem. Det forårsager ca. 500 dødsfald årligt og en halv million sygedage i Danmark. Dertil kommer helbredsskader grundet ultrafine partikler fra brænderøg, der både forurener udeluften og kan forurene indeklimaet til meget høje niveauer. Den mest omkostningseffektive måde at reducere forureningen på er via forureningsafgifter og/eller forbud f.eks. ved at tillade kommuner at forbyde brændefyring i områder med kollektiv varmeforsyning. Nye miljømærkede brændeovne forurener som 20-50 gamle lastbiler og løser derfor ikke problemet. Via virkelighedsnære gas-brændeovne eller el-pejse kan hyggen bevares uden skadelig luftforurening. På sigt kan partikelfiltre muligvis give traditionelle brændeovne en renæssance.

Ammoniakforurening
Forurening med fine partikler grundet landbrugets ammoniakforurening forårsager ca. 200 danske dødsfald og flere hundredetusinder sygedage årligt i Danmark. En effektiv måde at reducere forureningen på er via afgifter, hvor den enkelte landmand betaler for de forureningsskader, som ammoniakforureningen påfører samfundet og derved får et incitament til at reducere forureningen.

Vejtrafik
Forurening med fine partikler grundet vejtrafik forårsager ca. 125 dødsfald årligt i Danmark. Dertil kommer helbredsskader grundet ultrafine partikler og kvælstofdioxid i byernes dybe gaderum, hvor mange mennesker udsættes for forureningen. Den mest omkostningseffektive måde at reducere forureningen på er via miljøzoner i landets større byer, hvor der kræves effektive partikelfiltre på dieselkøretøjer og velfungerende katalysatorer på tunge køretøjer. Desuden bør indføres krav om en effektiv partikeltest ved periodisk syn, så kun dieselbiler med funktionelle filtre slipper igennem synet. Endelig bør åbnes op for, at større byer helt kan forbyde persondieselbiler f.eks. fra 2025.

Indeklimaforurening
Vi tilbringer langt størstedelen af vores liv, og indånder derfor størstedelen af vores luft, indendørs. Derfor skal indendørs luftkvalitet være så ren som overhovedet muligt. Her bør komme meget mere fokus på forurening med ultrafine partikler fra stearinlys, mados og brændeovne.

International indsats
Alt dette sagt, så skal Danmark naturligvis også arbejde målrettet for at reducere den internationale grænseoverskridende luftforurening, der hvert år koster 2.500 danskere livet, millioner af sygedage og et meget stort tocifret milliardtab. Dette er dog ikke sket under Løkke-regeringerne, hvor danske miljøministre samme med deres kollegaer fra Polen har udvandet EU’s NEC-direktiv, der effektivt skulle beskytte danskerne mod den grænseoverskridende forurening. På Danmarks vegne stemte regeringen endda imod direktivet. Dette chokerede de grønne lande, som vi har en lang tradition for at samarbejde med, og vi har lidt et enormt prestigetab i EU, hvor Danmark nu, med rette, betragtes som bagstræberiske på luftområdet. En status, der desværre vil tage mange år at ændre.

Kontakt

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk