Regeringen tager vigtigt skridt mod grøn luftfart

20. september 2022
Regeringen har netop præsenteret sit udspil til en grøn omstilling af luftfarten. Udspillet er et vigtigt skridt mod en grønnere luftfart, men skal Danmark være et reelt grønt foregangsland for luftfarten, skal der også gang i omstillingen af udenrigsluftfarten med et klart fokus på eKerosen, der i modsætning til biobrændstoffer kan skaleres bæredygtigt.

Grøn indenrigsluftfart er et betydeligt skridt mod en grønnere luftfart. Men skal Danmarks flytrafik reelt kunne kaldes grøn, bør blikket løftes fra indenrigs til udenrigsluftfart, da den udgør langt den største del af klimabelastningen. Derfor mener Rådet for Grøn Omstilling, at det ærgerligt, at dagens udspil ikke også omfatter luftfart mellem Danmark og udlandet – især set i lyset af, at ambitionsniveauet på EU-niveau ser ud til at blive lavt og primært fokusere på biobrændstoffer.

”Grøn dansk indenrigsluftfart er en vigtig trædesten mod at gøre Danmark til et flyvende grønt foregangsland. Det har ingen andre gjort, og det er stort, at Danmark rykker frem på den bane. Men størstedelen af klimabelastningen sker ikke i luftrummet mellem Kastrup og Aalborg. Den sker, når vi flyver til Lesbos, New York eller Thailand. Derfor ser jeg frem til, at regeringen og Folketinget også sætter ambitiøst ind i forhold til også at omstille international flyvning,” siger Jeppe Juul, seniorrådgiver for klima og transport i Rådet for Grøn Omstilling.

Fokuser på international luftfart og brændstof lavet af sol og vind
Det er vigtigt, at Danmark vælger den kloge vej mod grøn luftfart. Derfor er det godt, at regeringen ikke vil bruge foder og fødevarer i flybrændstoffer. Men desværre lægges der også op til, at der kan bruges biobrændstoffer lavet af restprodukter, de såkaldte 2.g. biobrændstoffer. I stedet bør Danmark fokusere på grøn eKerosen, som er den reelt skalerbare løsning lavet på grøn strøm.

”Biobrændstoffer lavet af restprodukter er begrænsede i mængde og kan derfor kun bidrage til, men ikke omstille luftfarten. Derfor bør vi i Danmark fokusere på at bruge eKerosen lavet via PtX af sol og vind, som med en stadig større udbygning af vedvarende energi, også kan laves i store mængder. På den måde vil man også skabe sikkerhed for efterspørgslen hos de virksomheder, der skal finde investorer til at få produktionen i gang,” siger Jeppe Juul.

Han understreger, at det er helt afgørende, at vi fortsætter udbygningen af vedvarende energi, så der er grøn strøm nok til alle dele af samfundet.

Afgift kan dæmpe efterspørgslen og sikre midler til den grønne omstilling
Regeringen ligger i sit udspil op til, at flypassagerer fremover skal betale 13 kr. pr. flyrejse for at finansiere de nye brændstoffer. Men det er, ifølge Rådet for Grøn Omstilling, slet ikke nok.

”Der er i dag et misforhold mellem de afgifter, som luftfarten betaler, og så den klimabelastning den forårsager. Derfor er det rimeligt, at vi i Danmark supplerer de europæiske afgifter og indfører afgifter på et noget højere niveau, end regeringen ligger op til. Det er samtidig også nødvendigt for at finansiere en større iblanding af eKerosen på internationale flyrejser, og for at lægge en dæmper på stigningen i antallet af flyvninger,” slutter Jeppe Juul.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for en grøn omstilling af luftfarten.

Yderligere information

Jeppe Juul

Transportpolitisk chef

(+45) 3318 1948
jeppe@rgo.dk

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk