Røgen ud af boligområderne

26. november 2020

Debatindlæg bragt i lokalavisen ValbyLIV den 26. november 2020 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Skorstensfejermester Henrik B. Jensen kritiserer her i lokalavisen 18. november, at sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling ønsker renere luft i vores villaområder og derfor opfordrer københavnerne til ikke at bruge deres brændeovne.

Det er selvfølgelig ikke overraskende, at den lokale skorstensfejermester er imod oplysning, der kan få københavnerne til at droppe brændeovnene. Det giver associationer til tobaksindustrien, der i sin tid kæmpede imod rygestop-kampagner og oplysning om helbredsskader af tobaksrøg.

Jeg sidder i kommunens ekspertgruppe af landets førende luftforurenings- og sundhedseksperter. Ekspertgruppen har anbefalet at få brænderøgen ud af boligområderne. Ligesom vi har anbefalet en række tiltag til at reducere forureningen fra vejtrafikken og andre forureningskilder.

Landets førende eksperter fra DCE ved Aarhus Universitet har lavet en detaljeret opgørelse over luftforureningen fra Københavns forureningskilder og tilknyttede helbredsskader. En gennemsnitlig brændeovn i byen koster samfundet cirka 15.000 kroner årligt i helbredsskader. Skader og omkostninger, der betales af naboerne og samfundet. Det går simpelthen ikke. Vi kan ikke lade brænderøg gøre folk alvorligt syge.

Skorstenen kan betragtes som husets cigaret. Den ryger, og naboerne udsættes for helbredsskadelig røg, der øger deres risiko for at blive syge.

Ligeledes kan brændeovne forurene luften inde i huset, så også familien med brændeovne udsættes for kræftfremkaldende og helbredsskadelig røg.

Nye brændeovne og korrekt fyring løser desværre slet ikke problemet. Ligesom der ikke eksisterer effektiv røggasrensning til brændeovne.

Både brændeovnene og vejtrafikken i København forurener. Men brændeovne er helt overflødige som varmekilde, mens vejtrafikken er nødvendig for, at vores nuværende samfund fungerer. Derfor er det fornuftigt at få røgen ud af vores boligområder nu. Man skal også kunne stille barnevognen ud i haven i vinterhalvåret uden frygt for, at naboen fylder barnets lunger med skadelig røg.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk