Sådan ser en ambitiøs klimaafgift for landbruget ud

1. februar 2024
En klimaafgift på landbruget er et af de helt store stridspunkter i dansk politik, og beslutningen om, hvordan afgiften skal sammensættes, er netop blevet udskudt igen. Derfor præsenterer Rådet for Grøn Omstilling et forslag til en afgiftsmodel, som understøtter en dybdegående grøn omstilling af erhvervet og sikrer, at Danmark kan leve op til sine nationale og internationale forpligtelser.

En klimaafgift på landbruget er et af de helt store stridspunkter i dansk politik, og beslutningen om, hvordan afgiften skal sammensættes, er netop blevet udskudt igen. Derfor præsenterer Rådet for Grøn Omstilling et forslag til en afgiftsmodel, som understøtter en dybdegående grøn omstilling af erhvervet og sikrer, at Danmark kan leve op til sine nationale og internationale forpligtelser.

Den nuværende danske landbrugsproduktion udleder drivhusgasser og næringsstoffer langt over miljøets bæreevne. Men det er muligt at vende situationen og skabe et balanceret landbrug, der opererer inden for de planetære grænser og stadig spiller en vigtig rolle i at producere fødevarer til den voksende verdensbefolkning. Rådet for Grøn Omstilling kommer derfor med en stærk opfordring til regeringen om at få indført en høj og ensartet klimaafgift for landbruget, og at der også tages fat på en dybdegående strukturel omstilling af erhvervet.

“Skal vi bedrive landbrug inden for de planetære grænser, har vi behov for at ændre på de strukturelle forhold i sektoren, herunder særligt den store intensive animalsk produktion. Vi skal i store træk producere flere plantebaserede fødevarer, mindre intensivt og give bedre plads til natur og biodiversitet,” siger Niklas Jørgensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

Rådet for Grøn Omstilling anbefaler derfor, at der indføres en høj, ensartet klimaafgift på landbrugsproduktionen med et indbygget bundfradrag til dele af erhvervet. Afgiften på produktionen skal kombineres med en forbrugsafgift på de mest klimabelastende varer, hvilket skal flytte efterspørgslen til klimavenlige fødevarer, så omstillingen af landbruget understøttes. Samtidigt vil forbrugsafgiften reducere den konkurrencefordel, der vil være for importerede varer som følge af en afgift alene på dansk produktion.

Ydermere bør omstillingen af landbruget understøttes ved at tilbageføre provenuet fra produktionsafgiften til erhvervet. Det kan være i form af rådgivning og støtte til at omlægning af produktion, eller som støtte til at investere i og implementere anerkendte og veldokumenterede klima- og miljøteknologier.

”Det er vigtigt, at der bliver indført en ambitiøs klimaafgift på landbruget, der sikrer, at Danmark kan leve op til de nationale og internationale aftaler, vi har indgået. Samtidigt er det vigtigt, at erhvervet udvikles, så vi fortsat forbliver et landbrugsland – men med et markant grønnere fortegn,” siger Niklas Jørgensen og forsætter:

”Vores model for en klimaafgift på landbruget sikrer netop dette. Ligesom den skubber til vores forbrugsvaner, fordi der kommer en afgift på de mest klimabelastende fødevarer.”

For mere information

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk

Læs RGO's forslag til en klimaafgift for landbruget