Se eller gense webinar om ETS i landbruget

19. december 2023
Hvis EU skal nå målet om klimaneutralitet inden 2050 kræver det langsigtet handling. Men er et kvotehandelssystem for landbrugets CO2-udledninger løsningen? Det diskuterede vi på vores webinar mandag den 18. december

Fødevareproduktion har i EU har en betydelig effekt på klimaet. Landbrugssektoren alene står for omkring 12 % af EU’s samlede drivhusgasudledninger. EU har en målsætning om at reducere sine drivhusgasemissioner i 2030 for en række sektorer, herunder landbrug med 40 % i forhold til niveauet i 2005. Fremskrivninger fra European Environment Agency tyder dog på, at medlemsstaterne, med nuværende planer, ikke når 40 % reduktionsmålsætningen for 2030. Der er derfor behov for at tage effektive og langsigtede værktøjer i brug i landbruget – især hvis EU skal nå målsætningen om klimaneutralitet i 2050. 

Siden 2005 har der været et kvotehandelssystem for energisektoren og den energitunge industri. Fra 2025 bliver kvotehandelssystemet udvidet til også at omfatte fossile brændsler i forskellige sektorer.  

Men er et kvotehandelssystem også løsningen for landbruget?  Hvis ja, hvordan gøres systemet så mest effektivt?  Og hvad er udfordringerne ved at opgøre landbrugets CO2-udledninger? 

Tid: Det blev afholdt mandag den 18. december 2023

KL. 9:00-10:00

https://www.youtube.com/watch?v=RFye29AhnAI&t=13s

Program:

9.00-9.05 Velkomst v/Trine Langhede, rådgiver, Rådet for Grøn Omstilling 

9.05-9-25 Hvilke potentialer er der ved et kvotehandelssystem for landbruget, og hvordan kan det skrues sammen? v/Erik Tang, Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

9.25-9.40 Landbrugets perspektiver på et CO2-kvotehandelssystem på EU-niveau v/Erik Jørgensen, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

9.40-9.50 Perspektiver fra parlamentet, v/Kira Marie Peter-Hansen, medlem af Europa-Parlamentet (SF)

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.  

Kontakt

Trine Langhede

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1931
trinel@rgo.dk

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk