Skal Danmark stævnes ved EU-domstolen?

2. november 2020
Ifølge DCE ved Aarhus Universitet dør ca. 4.200 danskere hvert år af luftforurening dvs. 7-8 procent af alle danske dødsfald skyldes luftforurening. Det gør luftforurening til vores tredje største risikofaktor kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet. Luftforureningen er ligeledes en væsentlig årsag til sygdom. Helbredsskaderne koster Danmark ca. 80 mia. kr årligt svarende til 3,5 procent af BNP.

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis den 2. november 2020 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Helbredsskaderne skyldes både national og grænseoverskridende luftforurening. For at dæmme op for den grænseoverskridende luftforurening har FN besluttet Göteborg Protokollen (GP). EU har herefter besluttet National Emission Ceilings Direktivet (NECD). Begge reguleringer sætter nøje grænser for, hvor meget luftforurening nationer må udlede i 2020.

Kommissionens seneste opgørelse viser imidlertid, at kun 4 ud af 28 medlemsstater vil opfylde GP og NECD i 2020. Danmark er ikke et af dem. Vi vil overskride 40 % af udledningskravene ifølge vores egne indberetninger til EU grundet partikelforurening (primært fra brænderøg) og ammoniakforurening fra landbruget.

Der er akut behov for at bekæmpe luftforureningen yderligere igennem nationale tiltag. Vores EU-indberetning viser endda, at vi i 2030 kan overskride 60 % af udledningsgrænserne i NECD, hvis ikke politikerne griber målrettet ind – særligt over for brænderøg og ammoniak. Der kan i sidste ende blive tale om en retssag ved EU-domstolen og/eller en sag ved danske domstole.

Løsningerne er velkendte. Brændefyring kan let erstattes af isolering og renere varmekilder f.eks. fjernvarme i byerne og varmepumper på landet. Det gavner også klimaet, da brænderøg er den største kilde til klimaskadelige sodpartikler. Effektiv røggasrensning bliver måske også muligt. Landbrugets ammoniakforurening kan reduceres via mere bioforgasning eller gylleforsuring.

Det er pinligt, at vi som såkaldt grønt foregangsland, ikke engang opfylder FN’s og EU’s basale miljøkrav. Luftforurening koster mange flere dødsfald hvert eneste år end COVID-19 kommer i nærheden af. Alligevel gør politikerne forbløffende lidt for at reducere luftforureningen. 

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk