Skorstenen er husets cigaret

17. november 2020
Brændeovnsbranchen overser, at den afgørende forskel mellem biler og brændeovne er, at bilerne er nødvendige for vores samfund. Brændeovnene derimod koster samfundet milliarder af kroner årligt i helbredsskader, mens de lever i skattely.

Debatindlæg bragt i Altinget den 17. november 2020 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Carsten Bach, bestyrelsesformand i Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, kritiserer i Altinget, at den radikale miljøordfører Zenia Stampe vil indføre afgifter på brænderøg, så folk kommer til at betale for nogle af de helbredsskader, som deres røg forårsager.

Det er selvfølgelig ikke overraskende, at brændeovnsindustrien er imod afgifter, der kan reducere deres salg. Præcis ligesom tobaksindustrien har kæmpet imod afgifter på cigaretter. 

Men i en moderne verden kan vi ikke bare lade brændeovnsejerne gøre andre folk alvorligt syge. Man har ikke en grundlovssikret ret til bare fylde andre folks lunger med kræftfremkaldende og helbredsskadelig røg. Det er derfor, vi har indført rygeforbud i fly, tog og på arbejdspladser.

Brænderøg forårsager cirka 550 dødsfald i Danmark og helbredsskader for cirka 8 milliarder kroner årligt. Skader og omkostninger, der bare tørres af i hovedet på naboerne. Det går simpelthen ikke. Netop derfor anbefaler landets førende økonomer, sundhedseksperter, grønne organisationer og mange politikere, at der gribes ind med afgifter og forbud, der kan minimere brænderøgens helbredsskader.

Hvordan vi end vender og drejer det, så er skorstenen jo bare husets cigaret.

Desuden er brændeovne kilde til indeklimaforurening og skader derved også de familier, der bruger dem. Det kunne man selvfølgelig vælge at se igennem fingre med, da det så går ud over folk selv. Men da vi har et skattefinansieret sundhedsvæsen, så bliver også det en omkostning, der tørres af i hovedet på skatteyderne og derved os alle sammen.

Biler er nødvendige

Carsten Bach mener, at Zenia Stampe ser helt bort fra vejtrafikkens forurening ved at fokusere på brænderøgen i København. Her tager han fejl. Zenia har jo netop kæmpet utrætteligt for strammere miljøzoner for vejtrafikken, der kunne reducere trafikkens luftforurening.

Samtidig overser Carsten Bach helt den nye luftforureningsopgørelse for København fra 2020. Kun 16.000 brændeovne i København udleder på bare en enkelt fyringssæson over dobbelt så mange kræftfremkaldende og helbredsskadelige fine partikler, som al vejtrafikken udleder på et helt år. En gennemsnitlig brændeovn i København koster samfundet cirka 15.000 kroner årligt i helbredsskader.

Men den afgørende forskel på brændeovne og biltrafikken er, at mens bilerne er nødvendige i vores nuværende samfund, så er der intet behov for brændeovne. Samfundet fungerer fint uden.

Endelig betaler bilisterne rigtig mange afgifter, mens brændeovnsejerne fortsat lever godt i skattely.

Røgen ud af boligområderne

Ikke overraskende mener Carsten Bach, at løsningen er nye brændeovne. Her tager han helt fejl. En ny miljømærket brændeovn forurener cirka 100 gange mere per MWh med skadelige partikler end fjernvarme og fylder fortsat luften i vores stille boligområder med kræftfremkaldende og hormonforstyrrende tjærestoffer og dioxiner.

Det er uacceptabelt. Vi skal have røgen ud af vores boligområder, ligesom røgen er ude af fly, tog og arbejdspladser. Man skal kunne stille barnevognen ud i haven i vinterhalvåret, uden naboen kan fylde barnets lunger med skadelig røg.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Læs mere i vores kampagne mod luftforurening her: