Sluk bålet i stuen

12. januar 2022
Politikens leder om miljø- og klimaskadelig brænderøg d. 30. december har skabt stor debat. Debatten er vigtig, for de færreste ved, at brænderøg er et af vores mest helbredsskadelige miljøproblemer.

Debatindlæg bragt i Politiken d. 12 januar 2022 af Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, København.

Forureningen opstår uanset, hvor godt det fyres i ovnen. En helt ny miljømærket brændeovn må under optimale laboratorieforhold udlede 2 g partikler pr. kg træ. Verdenssundhedsorganisationens grænse for partikelforurening er 0,000000005 g partikler pr. liter luft. Dvs. en ny miljømærket brændeovn under optimale forhold forurener 400.000.000 liter helt ren luft til grænsen, når der blot afbrændes et kg træ.

Røgen indeholder i hovedtræk samme skadelige tjærestoffer og partikler, som tobaksrøg, og forårsager kræft, blodpropper, hjertekarsygdomme og alvorlige luftvejslidelser. Brænderøgens helbredsskader koster ifølge landets førende eksperter fra DCE ved Aarhus Universitet over 5 mia. kr. årligt.

Disse helbredsskader er imidlertid alene baseret på brænderøg i udeluften. Brændeovne adskiller sig fra mange andre forureningskilder ved også direkte at forurene indeklimaet i boliger, fordi de jo står inde i vores stuer. Brændeovne forurener indeklimaet, fordi der kommer røg ud i stuen, når der lægges træ i ovnen, fordi røgrøret/brændeovnen er utæt og/eller fordi støv afbrændes på brændeovnens overfalder.  

Tidligere undersøgelser fra 2012 foretaget af det daværende Statens Byggeforsknings Institut viste, at selv miljømærkede brændeovne kan resultere i høj indeklimaforurening med ultrafine partikler. Disse resultater blev bekræftet i 2017-18, hvor Rådet for Grøn Omstilling foretog målinger i 20 boliger med brændeovne. I efteråret 2021 bekræftede nye målinger foretaget af civilingeniørstuderende på DTU Miljø og Rådet for Grøn Omstilling, at selv helt nye miljømærkede brændeovne kan forurene boliger til meget højere niveauer end der ses i myldretiden på H.C. Andersens Boulevard i København.

Brændeovne kan derved – præcis ligesom rygning – give høj forurening af indeklimaet.

Alligevel eksisterer der fortsat ingen krav til, kontrol med eller oplysning om, hvor meget brændeovne forurener indeklimaet. Til trods for, at vi opholder os størstedelen af vores liv indendørs og sjældent lufter ud om vinteren, mens der er ild i vores brændeovne.

Der er akut behov for, at myndighederne oplyser grundigt om risikoen for alvorlig indeklimaforurening fra brændeovne (og fra stearinlys), så danskerne forstår alvoren. Ja, brændeovne er hyggelige, men til opvarmning er de håbløse ud fra et klima- og miljøperspektiv, og heldigvis kan hyggen bevares med virkelighedsnære elpejse og batterilys. Og så er det jo også muligt at hygge helt uden bål i stuen.

Brændefyring er ikke CO2-neutral. Levende og dødt træ er naturens CO2-lager. Når træ brændes, så frigives CO2 straks og skaber præcis samme globale opvarmning som CO2 fra kul. Klimaet kan ikke se forskel. Det tager mange år for nye træer at optage den udledte CO2 – prøv bare at tælle årringene i et stykke brænde. Ifølge FNs klimapanel gælder det om at holde mest mulig CO2 ude af atmosfæren, hvis vi skal undgå katastrofale globale klimaændringer. Samtidig udleder brændeovne store mængder sod, der også bidrager markant til global opvarmning. Særlig nye brændeovne er et stort klimaproblem, da de udleder mere sod end ældre brændeovne.

Heldigvis falder brændeforbruget hastigt, fordi fortsat flere danskere bliver opmærksomme på de store miljø- og klimaproblemer knyttet til brændefyring. Vi skal fortsætte denne udvikling via oplysning og forbud imod brændefyring i byer, hvor folk bor tæt sammen og hvor der er gode alternative varmekilder.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk