Sundhedsskadelige effekter ved Black Carbon

11. september 2017
Black Carbon har som de fleste andre partikler en sundhedsskadelig effekt på mennesker, såsom deponering i luftvejssystemets yderste forgreninger og for tidlige dødsfald

Deponering i luftvejssystemets yderste forgreninger

I litteraturen ligestilles sundhedseffekterne ved BC med dem forbundet med partikler med en diameter under 2,5 µm. Partikler med en diameter under 2,5 µm kaldes fine partikler og kan på grund af deres lille størrelse transporteres dybt ned i luftvejssystemet helt til bronkierne og alveolerne; nogle af luftvejssystemets yderste og fineste forgreninger.[4] Dette kan blandt andet øge risikoen for luftvejslidelser i form af blandt andet vejrtrækningsproblemer, astma og lungekræft og via transport til blodet også forårsage blodpropper og hjertekarsygdomme. Derudover kan partikelforurening give øjne, næse og hals irritationer samt have en indvirkning på forplantningssystemet.[7]
Studier har vist, at der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem partikelforurening og dødelighed.[8] Man har gennem flere årtier kendt til de negative helbredseffekter forbundet med partikelforurening. “The British smoke” i 1952 indhyllede London i sod fra en øget afbrænding af kul på grund af en kold vinter. Dette fik dødstallet til at stige som følge af indånding af blandt andet sodpartikler.[7]

For tidlige dødsfald

De seneste estimater fra EU Kommissionen viser, at over 80% af Europas byer er forurenet med sundhedsskadelig luft. Dette resulterer i ca. 400.000 for tidlige dødsfald i EU om året samtidig med, at mange millioner får alvorlige sygdomme og lidelser.[9] Projekter støttet af Kommissionen viser, at den forventede europæiske levetid forkortes med 8,6 måneder per person.[7] I Danmark ligger antallet af for tidlige dødsfald på 2.700-3.200 om året grundet luftforurening.[10] Til sammenligning omkommer under 200 mennesker i trafikuheld årligt i Danmark.[11]
Nye beregninger foretaget af Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) viser, at antallet af for tidlige dødsfald, som følge af privat indenlandsk brændefyring, er på 200-250 om året i Danmark (700-750 i EU). Dette udgør altså 8% af det samlede antal af for tidlige dødsfald. Da størstedelen af luftforureningen i Danmark ca. 75% skyldes forurening fra udlandet, udgør indenlandsk brændefyring ifølge DCE ca. 30% af de for tidlige dødsfald relateret til alle danske kilder.[10]

Noter: