Vi skal videre − Hvor langt er vi med den grønne søfart, og hvad er næste skridt i FN og EU?

16. oktober 2023

Er den globale søfart på grøn kurs?

På et globalt topmøde i juli 2023 forpligtede verdens søfartsnationer sig i en historisk aftale til at omstille den globale søfart til klimaneutralitet. Hvilken rolle spiller EU for at vi når i mål med omstillingen? Har fokus på grøn søfart allerede sat skub i søfartens omstilling og den nødvendige skalering af grønne brændstoffer? Hvordan sikres en fair omstilling for de fattigste lande?

Alt dette debatterer vi med nogle af Danmarks skarpeste søfarts- og klimastemmer.

Arrangementet foregår fra 14:30 til 16:00

OBS: Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding er først til mølle og skal ske inden 1. november kl. 9.30.

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.  

Program:

Velkomst v/ Nina Porst, Klimadirektør i Danske Rederier

Stock-taking på IMO v/ Andreas Nordseth, Direktør i Søfartsstyrelsen

Paneldebatter – Moderator: Bjarke Møller, Direktør i Rådet for Grøn Omstilling

Panel I – Kan vi bruge resultatet til noget?

  • Skibsfartsperspektivet v/ Sanne Henriksen, Head of Decarbonisation Public and Regulatory Affairs i Mærsk
  • Klimaperspektivet v/ Birgitte Qvist-Sørensen, General Sekretær i Folkekirkens Nødhjælp
  • Produktion/Energi v/ Karsten Plauborg, Partner i Copenhagen Infrastructure Partners

Panel II – Hvad har vi brug for?

  • Globale (politiske) helhedsløsninger v/ Niels Fuglsang, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet
  • Skibsfart og den maritime værdikæde v/ Bo Cerup, CEO i Mærsk Mckinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
  • EU som Løftestang for globale løsninger v/ Bergur Løkke Rasmussen, medlem af Europa-Parlamentet, Moderaterne

Afrunding og tak for i dag

Kontakt

Bjarke Møller

Direktør

(+45) 5156 1915
bjarke@rgo.dk

Rasmus Bjerring Larsen

Rådgiver, Transport og klima

(+45) 2889 4678
rasmus@rgo.dk