Små- og mellemstore virksomheder (SMV) står for en stor del af den samlede CO2-udledning i kommunerne. Derfor er det nødvendigt at inddrage erhvervslivet og sætte energieffektiviseringer på virksomhedernes dagsorden, hvis de kommunale klimamål skal nås. 

Gå forrest og gør det enkelt for virksomhederne

Nedenfor kan du finde inspiration og eksempler på, hvordan man som kommune kan gribe indsatsen over for SMV’erne an.

Skab en fælles fortælling
Kommunerne kan inspirere virksomhederne til handling ved at skabe og kommunikere en fælles fortælling om, at kommunen ønsker at gå foran, tiltrække grønne virksomheder, skabe arbejdspladser og øget handel i butikkerne osv. Se et eksempel på en “fælles fortælling”: Sønderborg kommune og Project Zero

Skab en “pakkeløsning”
Kommunen kan være en central spiller i forhold til at aktivere flere aktører med kontakt til SMV’er f.eks. det lokale erhvervsråd, et lokalt energiselskab, de lokale håndværkere m.fl. Kommunen kan således sammensætte en ”pakkeløsning” til SMV’erne med information, hjælp til gennemførelse og efterfølgende positiv offentliggørelse af den gode fortælling.

Brug de aktører, der i forvejen kommer i virksomhederne
De mest oplagte aktører til at bistå SMV’erne med energibesparelser er de håndværkere, installatører, leverandører og andre aktører, som kommer hos SMV’erne i forvejen. De skal have fokus på mulige energibesparelser og bistå SMV’erne med at gennemføre besparelserne, så det bliver så enkelt og effektivt som muligt.

Gør det enkelt for virksomhederne
Hvis en energispareindsats hos en SMV skal blive en succes, er det altafgørende, at den er simpel. En enkelt aktør skal formentlig have tilstrækkelig viden og troværdighed til i samme besøg både at identificere potentialet for energibesparelser og foreslå den indsats, som kræves for at realisere dem. Det må ikke kræve for mange dyre rapporter eller tekniske beregninger.

Få mere inspiration til, hvad din virksomhed kan gøre i links nedenfor og i publikationer længere nede på siden

EnergitjekOrdningen: Involvering og uddannelse af installatører

Etablering af Netværk for virksomheder: Energinetværk i Norddanmark

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept