EU landbrugsstøtten skal løfte klima og miljø

Landbrugsstøtten fra EU skal skubbe landbruget i en mere bæredygtig retning. I EU-jargon’en kalder vi det at ’støtte offentlige goder’ som natur, miljø og klima.Vi arbejder for, at miljøstøtten styrkes og bidrager til opfyldelse af mål i vandplaner, naturplaner og energi- og klimaplaner. Desværre har den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitik, CAP (Common Agricultural Policy) som har dannet ramme for landbrugsproduktionen siden 2014, ikke leveret varen.Men kampen om den fælles landbrugspolitik for perioden 2021 til 2027 er allerede i gang. EU-Kommissionens lægger i deres udspil op til, at det europæiske landbrug skal omstilles for at opfylde FN’s bæredygtighedsmål og klimamålsætningerne fra Paris. De lover forstærket fokus på offentlige goder og vil støtte omstillingen til et mere miljø- og klimavenligt landbrug og bedre sundhed for dyr og mennesker.Alle kræfter skal sættes ind på at fastholde og udbygge EU- Kommissionens gode hensigter, så den fælles landbrugspolitik for alvor kan blive en løftestang for klima, natur, miljø og biodiversitet. Se de to debatindlæg fra Rådet For Grøn Omstilling og Nyt Europa nederst på siden. DØR’s arbejde med EU’s landbrugspolitik støttes af EU-Nævnets Pulje B og af Velux Fonden.

Landbrugsstøtten fra EU skal skubbe landbruget i en mere bæredygtig retning. I EU-jargon’en kalder vi det at ’støtte offentlige goder’ som natur, miljø og klima.
Vi arbejder for, at miljøstøtten styrkes og bidrager til opfyldelse af mål i vandplaner, naturplaner og energi- og klimaplaner. Desværre har den seneste reform af EU’s fælles landbrugspolitik, CAP (Common Agricultural Policy) som har dannet ramme for landbrugsproduktionen siden 2014, ikke leveret varen.
Men kampen om den fælles landbrugspolitik for perioden 2021 til 2027 er allerede i gang. EU-Kommissionens lægger i deres udspil op til, at det europæiske landbrug skal omstilles for at opfylde FN’s bæredygtighedsmål og klimamålsætningerne fra Paris. De lover forstærket fokus på offentlige goder og vil støtte omstillingen til et mere miljø- og klimavenligt landbrug og bedre sundhed for dyr og mennesker.
Alle kræfter skal sættes ind på at fastholde og udbygge EU- Kommissionens gode hensigter, så den fælles landbrugspolitik for alvor kan blive en løftestang for klima, natur, miljø og biodiversitet.

Se de to debatindlæg fra Rådet For Grøn Omstilling og Nyt Europa nederst på siden.

DØR’s arbejde med EU’s landbrugspolitik støttes af EU-Nævnets Pulje B og af Velux Fonden.

For yderligere information:

Niklas Sjøbeck Jørgensen

Rådgiver, Fødevarer og bioressourcer

(+45) 3318 1945
niklas@rgo.dk

Del på sociale medier