Arbejdsspor 3: Udledninger fra åbne skrubbere på skibe

I dag udledes forurenende røggasvand fra skrubbere på skibe direkte til havmiljøet. Røggasvandet indeholder bl.a. tjærestoffer og tungmetaller, der kan give langtidsskader i havmiljøet. 

Brugen af skrubbere og udledning af røggasvand er steget over en faktor 1.000 på bare 13 år. De danske farvande er nogle af de farvande, hvor skibene dumper mest røggasvand. Alligevel har vi ikke som andre lande indført et nationalt forbud imod dumping af røggasvand. Danmark er derved langt bagud sammenholdt med mange andre lande.

Rådet for Grøn Omstilling mener, at:

1. der fra 2024 skal indføres et forbud mod udledning af røggasvand fra skrubbere i alle danske farvande.

2. der fra 2024 skal indføres en høj forureningsafgift på skibe med skrubbere, som anløber danske havne.

3. Danmark i HELCOM, Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd, EU og IMO skal arbejde for forbud imod udledning af røggasvand fra skrubbere senest fra 2025.

Læs mere om vores arbejde i nedenstående publikationer.

For yderligere information

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk

Del på sociale medier