Skibe dumper tjærestoffer og tungmetaller i dansk farvand

31. januar 2022
Skibe i danske farvande vasker store mængder tjærestoffer og tungmetaller fra deres røggas direkte ud i vandet. Det går ud over det danske havmiljø. Derfor skal det forbydes hurtigst muligt, lyder det fra Rådet for Grøn Omstilling.

Frem for at gå over til renere brændstof installerer flere og flere skibe såkaldte skrubbere til at vaske deres røggas, hvorefter forureningen udledes til havet. Røggasvandet indeholder bl.a. kræftfremkaldende tjærestoffer og giftige tungmetaller, og derfor har mange lande forbudt udledning af røggasvandet helt eller delvist. Men i danske farvande er det helt lovligt. 

“Det giver ingen mening, at vi tillader denne forurening af vores havmiljø, mens andre lande som Sverige, Norge og Tyskland har restriktioner, som de endda overvejer at stramme. Hvert år sejler over 60.000 større fragtskibe gennem de danske havområder, der er nogle af de mest belastede i verden. Vi skal hurtigst muligt have sat en stopper for at skibe kan dumpe røggasvand i havet her,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling.

Sagen her bunder i, at man fra international side i mange år har forsøgt at få skibsfarten til at erstatte det stærkt forurenende brændstof tung bunkerolie med renere brændstof. Det vil sænke skibenes store udledninger af svovl og sodpartikler, der skader menneskers sundhed, når vi indånder det. Sodpartikler forværrer også den globale opvarmning. Så derfor har fokus været at få det fjernet fra luften. 

I farvandene omkring Danmark har man derfor indført lavemissionsområder, hvor skibe ikke må udlede store mængder svovl og sodpartikler. Men i den forbindelse tillod man, at skibe, der har installeret en røggasrensning, godt må sejle ind i lavemissionsområdet på tung bunkerolie, på trods af at forureningsproblemet blot flyttes fra luften til vandet.

“Det ser måske fint ud over vandoverfladen – for med en skrubber, sender skibene ikke nær så mange skadelige partikler og gasser ud gennem skorstenen. Til gengæld dumpes de miljøfarlige stoffer direkte ud i havet. Disse stoffer ødelægger økosystemer og ophobes i fødekæden, så det senere hen kan ende i vores skaldyr og fisk,”siger Kåre Press-Kristensen. 

Antallet af skibe med skrubbere er eksploderet det sidste årti. For 13 år siden var der tre skibe med skrubbere – i dag er der over 4.300 skibe med skrubbere.

“Det er billigere for skibene at anskaffe sig en skrubber og købe tung bunkerolie end at sejle på renere brændstof. Derfor forbyder flere og flere lande skibe at dumpe røggasvandet i havet, men herhjemme lader vi dem stadig bruge havet som losseplads. Det skal vi have ændret,” siger Kåre Press-Kristensen.

Kontakt: Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver,
Mobil: 2281 1027, kaare@rgo.dk

Læs mere om problemets omfang her.

Læs om vores projekt ’Et rent hav for alle’, der er støttet af VELUX FONDEN.

For yderligere information:

Kåre Press-Kristensen

Seniorrådgiver, Luftforurening

Mobil: 2281 1027
Email: kaare@rgo.dk