Landbruget hænger stadig i bremsen, mener grønne organisationer

26. februar 2021
I en storstilet artikel i bladet ’Økologisk Landbrug’ og i nyhedsbrevet ’Økologisk NU’ berettes om det budskab, som trænger mere og mere frem i debatten fra forskere og NGO’er, nemlig at husdyrtallet skal markant ned for at skabe den nødvendige balance mellem landbruget og klima og miljø.

Her henvises bl.a. til Rådet for Grøn Omstillings nye beregninger i fosforscenariet, som siger, at hvis import af soja og mineralsk fosfor udfases, og vi kun har det antal dyr, som vi selv kan dyrke foder til, vil det betyde en halvering i antallet af svin og en 40 pct.’s reduktion i malkekvæg.

Leif Bach Jørgensen, der er seniorrådgiver for landbrug i Rådet for Grøn Omstilling, har udtalt til artiklen, at han møder en vis åbenhed i landbruget over for det nye forretningspotentiale, der ligger i det plantebaserede, og han roser initiativet med at ville udtage 100.000 ha lavbundsjord (forslag fra DN og L&F – red), selvom han synes, det er for lidt.

Leif Bach Jørgensen føler imidlertid, at landbruget ikke er klar til at tage konsekvensen af, hvad dets egne forslag som eksempelvis udtagningen af jord og en satsning på det plantebaserede rent faktisk kan betyde: Nemlig, at der er nogle bedrifter, som må lukke.

“Landbruget har så pokkers svært ved at tage den fulde konsekvens af de ændringer, der skal til. Når det kommer til stykket, vil forslaget om udtagning af lavbundsjorder koste bedrifter, men det er en sammenhæng, man er bange for at indse. Vi kan også godt afvikle sojaimporten og producere græsprotein i stedet, men det betyder, at vi skal have færre svin, og dét har landbruget svært ved at acceptere. “

Han bliver derefter spurgt: Hvad siger du til argumentet om, at hvis vi reducerer husdyrproduktionen, flytter den til udlandet og udleder mere?

“Man kan ikke sige, at klimaproblematikken forsvinder, fordi der kan være lækageproblemer (at produktionen flytter til udlandet, red.). Klimaændringerne er en dagsorden, som vi skal forholde os til, og vi skal handle på den, ligesom andre skal. Det kan godt være, at vi gør noget før andre, men på den lange bane er alle lande nødt til at tage et ansvar,” siger Leif Bach Jørgensen.

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening kan godt forstå, at de grønne organisationer ønsker husdyrantallet ned og presser på. ”For der sker ikke noget uden et vist pres.”, siger han.

Til gengæld afviser Anders Klöcker, erhvervs og forskningsdirektør i Landbrug og Fødevarer, forslaget: ”Det bliver aldrig vores forslag at skære en stor del af den danske landbrugsproduktion væk.”

Læs hele artiklen her

For yderligere information:

Leif Bach Jørgensen

Seniorrådgiver, Landbrug

(+45) 3318 1935
leif@rgo.dk

Læs mere om vores projekt Fremtidens Landbrug her