Muligheder for aktive el-forbrugere og energifællesskaber i Danmark

22. november 2021
Nye regler for energifællesskaber og aktive forbrugere implementeres i dansk lovgivning som følge af elmarkedsdirektivet

Omstillingen af Danmarks energiforsyning fra fossile brændsler til vedvarende energikilder er en forudsætning for at nå klimamålet om CO2-neutralitet i 2050. Danmark har været i gang med omstillingen længe, og har derfor en høj andel af vedvarende energi sammenlignet med mange europæiske lande.

Fundamentet for den danske omstilling er i høj grad kollektive løsninger i energisystemet. Denne tilgang er der taget hensyn til i EU’s elmarkedsdirektiv. Direktivet sigter ellers i høj grad mod at fremme energiløsninger tilknyttet bygninger ved dannelsen af energifællesskaber.

Projektet Bygninger og Grøn Omstilling har udarbejdet et fremsynsnotat om ”Muligheder for aktive el-forbrugere og energifællesskaber i Danmark”. Det findes også i en pixi-udgave.

Kontaktperson: Søren Dyck-Madsen, e-mail: sdm@concito.dk

Hovedpointer fra fremsynsnotatet om energifællesskaber

Det forventes, at Danmark også fremadrettet har det kollektive energisystem i fokus.

Følgende vilkår kan blandt andet forventes for energifællesskaber og aktive forbrugere i Danmark:

  • De aktive forbrugere og energifællesskaberne kan spille en rolle i at yde fleksibilitet til energisystemet
  • Salg af fleksibilitetsydelser er betinget af, at der er en efterspørgsel efter ydelsen
  • Egenproduktion af elektricitet vil fortsat kunne opnå fritagelse for betaling af afgift til staten for den del af el-produktionen, som forbruges samtidigt bag måleren
  • Anvendelse af egen lagring / egne batterier ”bag måleren” vil fortsat være muligt for at øge ”samtidigheden” af eget forbrug og egenproduktion uden import af el fra el-nettet

Se  fremsynsnotatet om energifællesskaber i Danmark for nærmere uddybning og yderligere forventede vilkår.

Projektet Bygninger og grøn omstilling er støttet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond og udføres af CONCITO med Rådet for Grøn Omstilling som projektpartner. Ea Energianalyse og Teknologisk Institut indgår som faglige videnspartnere.

Læs fremsynsnotatet her: