Sådan skal dansk landbrug bidrage til et mere stabilt klima

6. april 2018
Forud for de ventede Regeringsudspil om energi- og klimaplaner presser fire NGO’er på for, at landbruget allerede nu bidrager aktivt til de nødvendige reduktioner i klimagasudledningen.

Forud for de ventede Regeringsudspil om energi- og klimaplaner har flere repræsentanter fra regeringen talt for, at landbruget skal friholdes for at bidrage til reduktionsmålsætningerne for klimagasser i 2030 – til trods for anbefalinger om det modsatte fra både Klimarådet og Det Miljøøkonomiske Råd.

Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, WWF og Det Økologiske Råd har sendt et fælles brev til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samt til alle medlemmer af de respektive udvalg. Her presser NGO’erne på for, at landbruget allerede nu bidrager aktivt til de nødvendige reduktioner i klimagasudslip. NGO’erne peger på en række muligheder for, hvorledes det kan lade sig gøre – bl.a. ved at samtænke klimaindsatsen med det store arbejde, der allerede pågår for at reducere næringsstofbelastningen fra landbruget og det store pres på natur og biodiversitet.

Kontakt

Leif Bach Jørgensen

Seniorrådgiver, Landbrug

(+45) 3318 1935
leif@rgo.dk

Læs mere i nedenstående publikationer eller på vores side om landbrug