Rådet for Grøn Omstilling er én af forhandlingspartnerne på Forbrugerombudsmandens guide til elhandleres brug af klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm.  

Forbrugerombudsmanden har den 1. september 2020 lanceret retningslinjer til krav for, hvornår et elprodukt kan markedsføres med klimamæsssige udsagn som ”klimavenlig” og ”grøn strøm”.  

Retningslinjerne indeholder en mærkningsordning, som består af to kategorier, der markeres med hhv. ét og to grønne blade.  

I Rådet for Grøn Omstilling mener vi ikke, at retningslinjerne og mærkningsordningen tager højde for den udvikling, der bl.a. har været på det europæiske certifikatmarked. Og vi mener heller ikke, at retningslinjerne fortolkes korrekt af elforhandlerne.   

Kategori 2

Elprodukter med ét blad i mærkningsordningen er baseret 100 % på vedvarende energikilder via certifikater, men har ikke yderligere klimatiltag. Derudover skal det også være muligt at dokumentere oprindelsesgarantier og individuelle deklarationer, der viser at strømmen stammer fra 100 % vedvarende energikilder. Elprodukter i denne kategori må gerne bruge klimamæssige udsagn, men det skal oplyses i markedsføringen, at produktet er i kategori 2. Vi anbefaler ikke el-produkter, der kun har et blad. Det skyldes, at vi ikke mener, at det europæiske certifikatsystem har en reel effekt. Læs mere om det her.

Kategori 1

Elprodukter med to blade i mærkningsordningen er baseret 100 % på vedvarende energikilder via certifikater og har yderligere lavet klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt. Det skal være klimatiltag, hvor det kan dokumenteres, at udledningen af CO2 og andre drivhusgasser reduceres svarende til den energi, der forbruges.  

Som forbruger skal man være på vagt, når man undersøger markedet for grønne elprodukter. Læs mere på vores side Om “grønne” elprodukter.  

Nedenfor kan du klikke dig videre til mere information.