Mere end 70 % af opvarmningen i EU er stadig baseret på fossile brændstoffer, hovedsagelig naturgas. Hurtig udrulning af varmepumper er altafgørende for at sænke CO2-udledningen fra opvarmning af vores bygninger. Derfor har vi lavet et høringssvar, der gør opmærksom på barriererne i Danmark samt kommer med forslag til mulige løsninger.