Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende bemærkninger til fortsat anvendelse af PFOS (Rammenotat M 56-20) og til opførelse af dicofol i POP-forordningens bilag I, del A (forbud) (Rammenotat M 57-20)

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden