Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende bemærkninger til godkendelse af anvendelsen af natriumdichromat som proceskemikalie til industriel produktion (Rammenotat M55 20).

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden