Rådet for Grøn Omstilling gennemfører løbende en række indsamlingsaktiviteter i Danmark blandt privatpersoner, herunder:

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel.

Vi  er medlem af ISOBRO og vores indsamlingsaktiviteter lever op til ISOBROs etiske retningslinjer. Indsamlingsnævnet er blevet oplyst om vores indsamlingsaktiviteter, og du kan finde Rådet for Grøn Omstillings orientering her.

De indsamlede midler anvendes til at skabe og formidle viden om grønne løsninger samt til at påvirke politikere, virksomheder og borgere til at træffe grønne valg.