Black carbon (sodpartikler)

11. november 2018
Black carbon (BC) er sodpartikler, der dannes ved en ufuldstændig forbrænding af organisk materiale. BC adskiller sig fra andre klimainteressante partikler og gasser, fordi det er en af de komponenter i atmosfæren, som absorberer mest sollys, og det er netop det, der gør, at BC spiller en vigtig rolle i debatten om klimaforandringer og i diskussionen om negative helbredseffekter. Udledning af black carbon De primære kilder til udledning af BC kan inddeles i fem mindre kategorier bestående af dieselmotorer, industri, afbrænding af naturområder samt madlavning og opvarmning af beboelse (brændefyring og kul). Disse fem kategorier er ansvarlige for omkring 90 pct. af den samlede globale BC-udledning. Et mindre bidrag til BC forurening kommer fra skibsfart og luftfart. Læs mere om udledning af black carbon Black carbons indflydelse på klimaet De seneste studier har vist, at BC er den andenstørste klimasynder kun overgået af CO2.[note 1, 2] BC påvirker klimaet ved: At absorbere solens stråling At reducere jordens reflektivitet via deponering på is og sne At vekselvirke med skyer og påvirke skydække, reflektivitet samt skyernes levetid. Det er velkendt at BCs sollysabsorption og deponering på is og sne opvarmer jorden og bidrager til smeltning af is ved Arktis. Derimod er det usikkert om BCs vekselvirkning med skyer har en kølende eller opvarmende effekt. Ny forskning konkluderer, at den opvarmende effekt trods usikkerheden fra skyer er større end hidtil vurderet og større end den kølende effekt.[note 1] Læs mere om black carbons indflydelse på klimaet Sundhedsskadelige effekter ved black carbon BC forurening har sundhedsskadelige effekter i form af luftvejslidelser, hjertekarsygdomme og kræft. Derudover påvirker BC sigtbarheden, som det kendes fra f.eks. Beijing og europæiske storbyer. Læs mere om sundhedsskadelige effekter ved black carbon Regulering af black carbon Grundet BCs korte levetid i atmosfæren vil en reduktion i BC forurening give hurtig respons og mindske de klimamæssige og sundhedsskadelige effekter. BC udledes som regel sammen med andre gasser og partikler, hvis indflydelse på klimaet er kølende. En reduktion af BC vil således også reducere kølende klimaagenter og er med til at komplicere forståelsen af og debatten om BC i et klimamæssigt perspektiv. Dog kan en reduktion i BC give lidt tid til at finde en CO2-reducerende løsning og dermed være et nødvendigt supplement til CO2 reduktion. Derudover vil enhver BC reduktion resultere i sundhedsgevinster som følge af renere luft. Læs mere om regulering af black carbon Noter: 1. Bond, T.C., et al., Bounding the […]

Black carbon (BC) er sodpartikler, der dannes ved en ufuldstændig forbrænding af organisk materiale.

BC adskiller sig fra andre klimainteressante partikler og gasser, fordi det er en af de komponenter i atmosfæren, som absorberer mest sollys, og det er netop det, der gør, at BC spiller en vigtig rolle i debatten om klimaforandringer og i diskussionen om negative helbredseffekter.

Udledning af black carbon

De primære kilder til udledning af BC kan inddeles i fem mindre kategorier bestående af dieselmotorer, industri, afbrænding af naturområder samt madlavning og opvarmning af beboelse (brændefyring og kul). Disse fem kategorier er ansvarlige for omkring 90 pct. af den samlede globale BC-udledning. Et mindre bidrag til BC forurening kommer fra skibsfart og luftfart.

Globale kilder til udledning af black carbon (Tegning: Louise Lindberg)

Læs mere om udledning af black carbon

Black carbons indflydelse på klimaet

De seneste studier har vist, at BC er den andenstørste klimasynder kun overgået af CO2.[note 1, 2] BC påvirker klimaet ved:

  1. At absorbere solens stråling
  2. At reducere jordens reflektivitet via deponering på is og sne
  3. At vekselvirke med skyer og påvirke skydække, reflektivitet samt skyernes levetid.

Det er velkendt at BCs sollysabsorption og deponering på is og sne opvarmer jorden og bidrager til smeltning af is ved Arktis. Derimod er det usikkert om BCs vekselvirkning med skyer har en kølende eller opvarmende effekt. Ny forskning konkluderer, at den opvarmende effekt trods usikkerheden fra skyer er større end hidtil vurderet og større end den kølende effekt.[note 1]

Læs mere om black carbons indflydelse på klimaet

Sundhedsskadelige effekter ved black carbon

BC forurening har sundhedsskadelige effekter i form af luftvejslidelser, hjertekarsygdomme og kræft. Derudover påvirker BC sigtbarheden, som det kendes fra f.eks. Beijing og europæiske storbyer.

Læs mere om sundhedsskadelige effekter ved black carbon

Regulering af black carbon

Grundet BCs korte levetid i atmosfæren vil en reduktion i BC forurening give hurtig respons og mindske de klimamæssige og sundhedsskadelige effekter. BC udledes som regel sammen med andre gasser og partikler, hvis indflydelse på klimaet er kølende. En reduktion af BC vil således også reducere kølende klimaagenter og er med til at komplicere forståelsen af og debatten om BC i et klimamæssigt perspektiv. Dog kan en reduktion i BC give lidt tid til at finde en CO2-reducerende løsning og dermed være et nødvendigt supplement til CO2 reduktion. Derudover vil enhver BC reduktion resultere i sundhedsgevinster som følge af renere luft.

Læs mere om regulering af black carbon

Noter: