Download høringssvarene længere nede på siden.

* Bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner
for biomassebrændsler og flydende biobrændsler til energiformål m.v.

** Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og
krav til reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål.