Kommissionen har påbegyndt arbejdet med en revision af REACH-forordningen som annonceret i kemikaliestrategien for bæredygtighed. Revisionen følger Kommissionens bestemmelser om bedre regulering. Den omfatter en vurdering af mulige konsekvenser ved mulige ændringer i REACH ift.:

  • beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet
  • brugen af dyreforsøg
  • det indre markeds funktion
  • europæisk industris og virksomheders konkurrenceevne og innovation

Rådet for Grøn Omstilling lægger i høringssvaret særligt vægt på, at borgere og arbejdstagere samt miljøet i endnu højere grad bliver beskyttet mod skadelige kemikalier, ikke mindst de kemikalier som der manglede viden om, da REACH blev vedtaget i 2006. I dag har vi langt større viden, og den skal anvendes og integreres i lovgivningen.

Download hørignssvaret længere nede på denne side.