Rådet for Grøn Omstilling (RGO) takker for muligheden for at afgive høringssvar til Kommissionens udspil vedrørende Carbon Removal Certification Mechanism.

Overordnet er vi tilfredse med, at der foreslås harmoniserede kvalitetskriterier for certificering, samt (forventede) harmoniserede og detaljerede certificeringsmetoder for de forskellige typer af aktiviteter til kulstofoptag.