Rådet for Grøn Omstillings høringssvar til udkast for bekendtgørelse om Danmarks første havplan.

Læs høringssvaret længere nede på siden