Det Økologiske Råds bemærkninger til forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chlorotoluron, clofentezin, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-p, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiophanat-methyl, triflusulfuron og tritosulfuron
(Revideret rammenotat 135-19)

Det Økologiske Råd er enig i at godkendelsesperioden for indoxacarb og thiophanat-methyl ikke forlænges, da der for disse stoffer allerede nu foreligger en konklusion fra EFSA, der viser en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø. Ligeledes skal beslutningen om beta-cyfluthrin og cypermethrin fremskyndes, da der for begge aktivstoffer foreligger vurderingsrapporter fra EFSA, hvori der er flere problematiske områder. Stofferne thiophanat-methyl (Rammenotat M 204-18), cypermethrin (Rammenotat M 100-19) og beta-cyfluthrin (Rammenotat M 102-19) har tidligere været i høring og har alle udvist problematiske egenskaber.

Det Økologiske Råd bemærker at de mange udsættelser tyder på manglende planlægning og afsætning af resurser til revurderingerne. Der skal strammes op på godkendelsessystemet, da der blandt de omhandlede stoffer kan være andre end indoxacarb, thiophanat-methyl, cypermethrin og beta-cyfluthrin som ikke fremover godkendes på grund af skadelig virkning på sundheden og/eller miljøet.

Det Økologiske Råd fastholder sin tidligere vurdering af de omhandlede aktive stoffer som er opsummeret i Rammenotat M 135-19.