I denne forbindelse er der også mulighed for at sende bemærkninger på vegne af den organisation, som man repræsenterer i Energisparerådet.

Da Energisparerådet først har møde den 24. februar, fremsendes hermed Rådet for Grøn Omstillings bemærkninger.

Høringsmaterialet redegør bl.a. for de eksisterende og besluttede virkemidler rettet mod energirenovering i Danmark som udgangspunktet for en køreplan frem mod 2050. Der vil blive set på den fremadrettede energieffektiviseringsindsats i forbindelse med den kommende klimahandlingsplan, herunder vejledende delmål for renovering af bygningsmassen for 2030, 2040 og 2050 og indikatorer for fremskridt.

Rådet for Grøn Omstillings overordnede kommentarer i forbindelse med den fremadrettede energieffektiviseringsindsats og specifikke kommentarer til de eksisterende og besluttede virkemidler kan downloades nedenfor.