Det Økologiske Råd takker for muligheder for at afgive høringssvar.

Vi er generelt positive over for den vedtagne opstramning og forbedring af energimærkningen, som ligger til grund for de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen.

Disse stramninger skulle gerne forbedre energimærkningen og gøre den mere central i forhold til fastlæggelse af den kvalitative energimæssige tilstand af bygningen og dermed sikre øget tilskyndelse til kvalitetetsforbedringer i bygningens energimæssige tilstand ved renovering af bygningen.

Vi støtter således, at Energistyrelsen får bemyndigelse til at påbyde et certificeret energimærkningsfirma at sørge for en ekstraordinær efterprøvning af deres kvalitetsledelsessystem ved særlige påviste fejl og mangler.

Vi støtter ligeledes, at der strammes op på muligheden for at benytte assistenter, således at assistenter til energimærkningskonsulenten fremover kun må varetage ikke tekniske funktioner og at indtastning af data skal foretages af energikonsulenten personligt.