Vi støtter, at udkastet til ny bekendtgørelse indeholder ændrede regler for, hvorvidt virksomheder kan fritages for forpligtelsen til at gennemføre energisyn, således at fritagelsen af virksomheder, som er forpligtelsen til at foretage energisyn, med et samlet energiforbrug på under 1. mio. kWh/år ophæves.

Ved at gennemføre ovennævnte initiativ vil Danmark dermed også leve op til Direktivets krav om, at Medlemsstaterne skal tilrettelægge programmer for at tilskynde SMV’er til at få
foretaget energisyn og den efterfølgende gennemførelse af anbefalingerne fra disse energisyn.

Vi støtter også, at der indføres en forenklet energisynsmodel for virksomheder med et energiforbrug mindre end 1. mio. kWh/år. Miljøforum Fyn har bl.a. vist, at der kan spares
op til 35% af virksomhedernes el- og varmeforbrug ved et EnergiTjek i virksomheder med et energiforbrug på under 1.000.000 kWh/år.