Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende bemærkninger til forslag om ikke-optagelse af aktivstofferne chlorophen i produkttype 2, esbiothrin i produkttype 18, kuldioxid i produkttype 19 og forslag til godkendelse af aktivstoffet “reaktionsmasse af pereddikesyre (PAA) og peroxyoctansyre (POOA)” i produkttype 2, 3 og 4, aktivstoffet ”aktivt chlor genereret ved elektrolyse af natriumchlorid” i produkttype 1, 2, 3, 4 og 5 samt aktivstoffet ”aktivt chlor afgivet fra hypochlorsyre” i produkttype 1, 2, 3, 4, og 5

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden