Europa-Kommissionen har d. 14. oktober 2020 offentliggjort sin strategi om en renoveringsbølge: ”A Renovation Wave for Europe – greening our buildings, creating jobs, improving lives”.

Udspillet adresserer et væsentligt problem med manglende energieffektivitet af EU’s bygninger, hvilket er en væsentlig barriere frem mod den europæiske omstilling mod nul-udledning af drivhusgasser.

Udspillet indeholder mange gode initiativer, som vi klart kan støtte, at der arbejdes videre med i den kommende proces for at gennemføre en ”Renovation Wave” i EU.

Generelt har vi dog en række bemærkninger, som synes at mangle eller ramme skævt i Kommissionens udspil.

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden