Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar på ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF for så vidt angår mærkning af allergifremkaldende duftstoffer i legetøj (komitesag)

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden