Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende bekendtgørelsesudkast vedr. tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af oliefyr (skrotningsordningen).

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden