Rådet for Grøn Omstilling hilser generelt forslaget om European Green Deal (EGD) velkomment.

Vi opfordrer overordnet regeringen til:

  • At bakke op om EU-parlamentets opfordring til at analysere klima- og miljøkonsekvenserne ved al relevant lovgivning og budgetforslag og sikre, at de er i overensstemmelse med målet om at tilstræbe begrænsning de globale temperaturstigninger til under 1,5 grader, og at de ikke bidrager til biodiversitetstab.
  • At skærpe sin holdning til EU’s klimamål, så det skal være mindst 60% i 2030 og CO2-neutralitet senest i 2050. Det er vigtigt, at dette meldes ud i god tid inden COP 26 i Glasgow mhp. at EU kan spille en aktiv og progressiv rolle her
  • At stille krav om, at medlemsstaterne indrapporterer black carbon og den global opvarmning fra dette på lige fod med CO2 og de øvrige drivhusgasser
  • At modificere den meget stærke betoning af vækst og konkurrenceevne, som ligger i den danske holdning, og vækst bør erstattes af ”grøn vækst” Vi er med på at disse hensyn indgår, men de betones så stærkt, at man kan frygte at det fører til, at Danmark får foden på bremsen ift. EU’s klima- og miljøtiltag.

Hent og læs hele høringssvaret herunder.