Rådet for Grøn Omstilling er gået sammen med Dansk PersonTransport om at skrive et fælles høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer, mere specifikt vedrørende CO2-krav til bybusser og turistbusser. 

”Det er en vigtig lovgivning at gøre mere ambitiøs, da den sætter rammerne for, hvor hurtigt udviklingen og udrulningen går af nulemissionsbusser, som el-busser,” siger Daria Rivin, transportrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling 

I høringssvaret anbefaler vi blandt andet:   

– Alle nye bybusser er nulemission i 2030, uden undtagelser for medlemslandene 

– 100 procent udfasning af nysalg af fossile turistbusser senest i 2040 

Det næste års tid vil vi i Rådet for Grøn Omstilling arbejde for at lægge pres på EU’s Ministerråd og EU-Parlamentet for at gøre lovgivningen mere ambitiøs. 

Læs høringssvaret forneden.