Rådet for Grøn Omstilling vil gerne takke for invitationen til at give høringssvar til ovennævnte strategi.

Vi synes det er rigtig godt, at der er fokus på at fremme kollektiv transport og sundhedsfremmende cykeltrafik.

Det er også fint at have fokus på grundvandet og jordforureningen. Men de to absolut mest helbredsskadelige og dyreste miljøproblemer i Region Hovedstaden er luft- og støjforureningen. Disse problemer er slet ikke nævnt, hvilket kommer bag på os. I Region Hovedstaden skyldes ca. 10 procent af alle dødsfald luft- og støjforurening. Luftforurening er den tredje største risikofaktor kun overgået af rygning og fysisk inaktivitet – men modsat de andre store risikofaktorer, så kan luftforurening ikke fravælges af den enkelte. Derfor er akut behov for politisk fokus.

Regionen har selv i 2018 fået udarbejdet en større videnskabelig rapport, hvoraf alle disse oplysninger fremgår.

Rådet for Grøn Omstilling kan ikke forestille os en regional udviklingsstrategi, hvor disse miljøforhold ikke indgår. Der bør laves en klar strategi for at nedbringe dødsfald og sygdom grundet luft- og støjforureningen i regionen. Vi deltager meget gerne i et samarbejde om dette, ligesom vi i dag gør hos bl.a. Københavns Kommune.

Det er godt, at klima spiller en central rolle i udviklingsstrategien. Her vil vi dog understrege, som det også fremgår af en stigende mængde ekspertudsagn i medierne, at afbrænding af biomasse (træ) ikke kan betragtes som CO2-neutral, som det fejlagtigt gøres i mange sammenhænge. Når træ afbrændes frigives mere CO2 pr. energienhed end kul. Biomasse løser derfor ikke klimaproblemerne, uanset om den er miljøcertificeret eller ej. Der er derimod behov for varmepumper baseret på sol- og vindenergi kombineret med geotermi og meget bedre isolering af bygningsmassen. Halm, affald og biogas kan evt. afbrændes i mindre omfang ved spidsbelastning.