Vi har brug for hurtig klimahandling. Og vi har brug for at fremrykke vores klimamål. En lang række virksomheder erkender dette, løber en risiko og investerer massivt i den grønne omstilling; herunder i elektriske lastbiler. Men der er også brug for at samfundet sikrer rammerne, der fremmer en hurtigere omstilling, og understøtter indsatsen fra de mange virksomheder, der har valgt at gå forrest. Dette gælder også i forhold til CO2-krav til nye tunge køretøjer. 

”Den grønne omstilling af lastbiler kommer ikke til at ske af sig selv. Det er en tredeling mellem teknologisk udvikling, pris og i særdeleshed også ambitiøs lovgivning, der sætter rammerne og dermed også kommer til at drive omstillingen til el-lastbiler,” siger Daria Rivin, rådgiver inden for Klima & Transport i Rådet for Grøn Omstilling. 

Rådet for Grøn Omstilling er gået sammen med Mærsk, DSV, IKEA, DFDS, Brintbranchen, Danske Fragtmænd, Grundfos, Lantmännen Schulstad, Coop og Blue Water Shipping, om at skrive høringssvar til EU-Kommissionens forslag til forordning om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer, mere specifikt vedrørende CO2-krav til nye lastbiler. I forslaget fra EU-kommissionen lyder CO2-reduktionskravet for nye lastbiler på 45 procent i 2030, 65 procent i 2035 og 90 procent i 2040.  

Sammen anbefaler Rådet for Grøn Omstilling og virksomhederne følgende: 

  • at CO2-reduktionskravet for nye lastbiler forhøjes til 65 procent i 2030 
  • at alle nye lastbiler der sælges, skal være nulemission i 2035 (med undtagelse af specialkøretøjer) 

Vores fælles anbefalinger er sendt ind til Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. 

I Rådet for Grøn Omstilling arbejder vi med at lægge pres på EU’s Ministerråd og EU-Parlamentet for at gøre lovgivningen mere ambitiøs. 

Læs høringssvaret forneden.