Det Økologiske Råds bemærkninger til forslag til 2 gennemførelsesretsakter om at stille godkendelsernes udløbsdatoer for biociderne indoxacarb i produkttype 18 samt etofenprox i produkttype 8 i bero (Rammenotat M 87-19)

Der er tale om udsættelser i 2½ år som skyldes at Frankrig og Østrig har meddelt Kommissionen at en fuld evaluering er nødvendig, såfremt evalueringen og fornyelsen ikke nås før de nuværende udløbsdatoer for godkendelse. Det fremgår ikke hvorfor den fulde evaluering er nødvendig.

Insekticidet indoxacarb bør undersøges nærmere for giftighed over for fugle og bier.

Insekticidet etofenprox er et pyrethroid som er meget giftigt for fisk og mange sedimentlevende organismer, samt for honningbier og andre terrestriske invertebrater. De udvidede undersøgelser bør ikke føre til yderligere udsættelse af udløbsdatoen.