Vi bemærker indledningsvist, at principperne for fastsættelse af pristillægget fører til 0 øre/kWh for træpiller og andre biobrændsler i 2019.

Dette finder vi positivt, men vi noterer os også, at statsstøttegodkendelsen fra EU-Kommissionen først forventes givet i 2020, hvilket vil sige, at alt efter udviklingen i omkostninger for henholdsvis Kul, træpiller, træflis og andet biomasse kan der potentielt gives pristillæg fra 2020 og 10 år frem.
Vi mener, at brugen af biomasse bør reduceres og på sigt udfases. Derfor bør afskrevne elproducerende anlæg baseret på biomasse ikke modtage subsidier, der unødigt levetidsforlænger dem.