Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende Aarhus Universitets udarbejdelse af rapporten Estimering af national klimaeffekt for omlægning til økologisk jordbrug.

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden