Rådet for Grøn Omstilling har afgivet høringssvar vedrørende til bekendtgørelsesudkast vedrørende tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

Høringssvaret kan downloades længere nede på siden