Rådet for Grøn Omstilling takker for muligheden for at komme med kommentarer i forbindelse med SPU-høring om Europa-Kommissionens forslag til en europæisk klimalov. Vi støtter, at EU gennemfører fælles klimamål via lovgivning, og at det sker via en forordning, som kan vedtages med kvalificeret flertal. Derimod finder vi KOMs forslag om 50-55% reduktion i 2030 og netto-0 udledning i 2050 uambitiøst. EU’s klimamål bør være mindst 60% reduktion i 2030 og netto-0 udledninger i 2045 eller senest i 2050. Det skal bemærkes, at vi accepterer en skævdeling af målene blandt EU-landene. 60% reduktion på EU-plan i 2030 svarer mindst til 70% reduktion i DK. Tilsvarende går vi ind for netto-0 udledninger i Danmark i 2040, men dette er næppe realistisk i EU. Derfor skriver vi senest i 2050, idet man bør tilstræbe 2045.

Desuden bør afsnit om implikationer for budgettet skærpes. For at målene kan nås, bør mindst 50% af EU’s budget, herunder landbrugsstøtte (CAP), støtte til infrastruktur og regionaludvikling, underlægges krav om, at støtten skal fremme klimaformål – i samspil med hensyn til miljø og biodiversitet.

Vi støtter KOMs forslag om, at EU’s reduktionssti revurderes hvert femte år mhp. at sikre at slutmålet nås. Det bør tilføjes, at evt. manglende målopfyldelse i en given 5-års periode skal følges af, at det forsømte indhentes i den følgende 5-års periode.

Det er vigtigt, at EU’s mål meldes ud i god tid inden COP 26 i Glasgow mhp. at EU kan spille en aktiv og progressiv rolle her og nå at opbygge alliancer med andre lande inden COP’en. KOM skriver selv at EU-lederskab i den globale klimaproces er mere nødvendigt nu end nogensinde. Derfor er det alt for sent, når KOM vil fremlægge forslag i september.

Claus Ekman, direktør
Rådet for Grøn Omstilling