Cirkulært byggeri

En cirkulær omstilling af byggeriet er afgørende, hvis vi skal klimasikre vores samfund

Byggeriet har et enormt ressourceforbrug og sætter et massivt aftryk på miljø og klima både gennem de materialer, der anvendes i byggeriet, gennem udledninger i selve konstruktionsfasen og ikke mindst gennem det store energiforbrug til opvarmning og drift af bygningerne. Cirka 40 procent af verdens CO2-udledninger kan relateres til byggeriet og vores bygninger. Herhjemme er det ca 30 procent. Dertil kommer, at 50 procent af de materialer, vi udvinder på globalt plan, går til byggeriet.

Selvom der er sket reduktioner over de seneste år og der er yderligere tiltag på tegnebrættet både herhjemme og i EU, er branchen fortsat langt fra at kunne holde sig inden for Parisaftalens klimamål. Og lovgivningen er ikke ambitiøs nok.

En del af udfordringen, er at det i mange år har været opfattelsen, at energiforbedringer og energieffektivitet er svarene på, hvordan vi kan gøre vores byggeri mere klimavenligt. Fokus har således både fra politisk hånd og i branchen i høj grad været på at mindske CO2-belastningen fra driften af byggeriet. Knap så meget opmærksomhed har været givet til det store ressource- og klimaaftryk, som det, vi bygger, har bag sig − altså den CO2, der udledes i forbindelse med materialeproduktion, transport, byggeprocesser, renovering og nedrivning. Men byggematerialerne har et betydeligt klimaaftryk og udgør en væsentlig del af byggeriets samlede CO2-belastning. Hele 11 pct. af den samlede globale CO2-udledning kommer således i dag fra produktionen af byggematerialer. Det svarer til cirka en tredjedel af byggeriets samlede CO2-udledninger.

Derfor er det også et område, som skal opprioriteres og hvor der skal fart på udruldningen af løsninger. Et helt afgørende skridt i dette er omstilling til cirkulært byggeri – vi skal forbruge mindre og vi skal undgå affald og vi skal recirkulere.

I Danmark er byggeriet dog i dag langt fra et scenarie, hvor der for alvor er kommet fart på den cirkulære omstilling. For eksempel viser tal fra Miljøstyrelsen, at der produceres fem mio. ton bygge- og anlægsaffald i Danmark om året, men at det i dag kun er 36 pct. af det, der genbruges. Flere analyser og studier dokumenterer, at man her går glip af vigtige klimareduktioner. Det er ikke godt nok. Derfor er der brug for, at både byggebrhanchen og beslutningstagere kommer op i cirkulært gear.

Byggeriets klima- og ressourceaftryk er enormt. Derfor er en cirkulær omstilling af byggeriet en bunden opgave, hvis vi skal skabe et samfund inden for de planetære grænser.

Rådet for Grøn Omstilling arbejder for at fremme lovgivning, der kan understøtte og accelerere den cirkulære omstilling af byggeriet. Vi arbejder for styrkede cirkulære krav i bygningsreglementet, en national ressourcestrategi og konkrete reduktionsmål på ressourceforbrug – som skal gælde for hele byggeriets værdikæde.

Kontakt

Ulrikke Nelboe Møllegård

Rådgiver, Cirkulært byggeri og ressourcer

(+45) 2855 4865 ulrikke@rgo.dk

Christian Jarby

Seniorrådgiver, Energi & Bygninger

(+45) 2014 7245
cj@rgo.dk

Debatindlæg og andre artikler

Publikationer